NON-PROFIT KORTING

Je hebt recht op een non-profit korting (45%*), als aan één van de volgende eisen is voldaan:

Voor het gebruik van de zakelijke software (onder het menu zakelijk) tegen Non-profit korting dient u vanaf 1 januari 2017 te voldoen aan de volgende voorwaarde:

 

  • Non-profit organisaties dienen te beschikken over een ANBI nummer: ANBI register
  • Educatieve Instellingen dienen voor te komen in een van de volgende registers:
    Register voor particulier voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo); vavo
    Register voor mbo-opleidingen; mbo 
    Register voor opleidingen in het hoger onderwijs; hoger onderwijs
  • Overheidsorganisaties dienen voor te komen in De almanak van de overheid.

 

Mocht u niet in een van deze registers voorkomen maar u meent wel in aanmerking te komen voor de Non-profit korting, neem dan contact met ons op: verkoop@xtra-it.nl.

 

* Percentage kan wijzigen, status januari 2020.